W ramach świadczonych usług ransportowych posiadamy odpowiednie ubezpieczenia chroniące naszego klienta, w tym OCP, OCS (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i spedytora w ruchu krajowym i zagranicznym). W przypadkach przewożenia sprzętu przekraczającego wartość polisy, każdorazowo stosowana jest opcja doubezpieczenia CARGO w stopniu zapewniająca 100% pokrycie ewentualnych strat.
Ceny kursów

- Niemcy od 550 EUR - 1090 EUR
- Holandia od 890 EUR - 1150 EUR
- Belgia od 900 EUR - 1250 EUR
- Francja od 900 EUR - 2250 EUR
- Hiszpania od 2100 EUR - 3200 EUR

Podane ceny skalkulowane są na bazie aktualnie obowiązujących cen paliw, oraz kursu waluty.

  TRANSCORNELIA Sp. z o.o.
ul. Pszczyńska 103
43-190 Mikołów
tel: 32 446 0 530
fax: 32 479 5 649
Pomoc drogowa
tel: +48 725 120 435 poczta@transcornelia.pl